Zmiana jest stałym elementem rzeczywistości. Aplikacje biznesowe dostarczają potrzebnych informacji aby szybko i elastycznie reagować na zmieniające się realia rynku.

Aplikacje biznesowe

W obecnych czasach przedsiębiorstwa porzucają stare modele prowadzenia działalności intensywnie włączając się w nurt gospodarki opartej na wiedzy. W nowej rzeczywistości autentyczne bogactwo firm, rozumiane jako efektywność gospodarowania, konkurencyjność oraz nowe miejsca pracy, nie pochodzi jedynie z produkcji dóbr materialnych, ale wytwarzania, transferu, i wykorzystania wiedzy. Źródłem przewagi konkurencyjnej większości przedsiębiorstw stają się przedsięwzięcia wiedzochłonne i związane z przetwarzaniem informacji. W erze wiedzy szczególną rolę odgrywają technologie informatyczne, które wykorzystywane są nie tylko do obsługi poszczególnych etapów przetwarzania danych, ale również do kreowania nowych wartości dla klientów w postaci innowacyjnych produktów i usług.

W EnterID wiemy jak najlepiej wykorzystać możliwości oprogramowania biznesowego. Nasza oferta zawiera szereg sprawdzonych rozwiązań, dzięki którym Twoja firma zwiększy wydajność zostawiając konkurencję w tyle.

Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów

  • Zarządzania relacjami z klientem (CRM)
  • Organizacji pracy (np. logowania oraz raportowania czasu pracy pracowników)
  • Analitycznych - on-linowa analiza, raportowanie, wizualizacja danych
  • Rezerwacji online - Konferencje, wydarzenia oraz imprezy
  • Handlu internetowego z bezpiecznym systemem transakcyjnym
  • Wymiany danych z systemami zewnętrznymi
  • Wirtualnych szkoleń (e-learning)
  • Dystrybucji wiedzy (np. dokumentów, procedur, plików)
  • Obsługi klientów